De voorbije coronamaanden eisen hun tol. Artsen zijn moe, staan onder druk, kunnen zich niet voldoende ontspannen en dat vertaalt zich in een drukkend gevoel op de borst, hoofdpijn, spierpijn, en tal van andere lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de resultaten van De ZorgSamen-barometer, die peilde naar het welbevinden, functioneren en gevoelsleven van zorgverleners tijdens de coronacrisis.

In een persmedeling hekelt het Vlaams Artsensyndicaat de houding van de Vlaamse overheid: het afschaffen van de vestigingingspremie, de problemen met de financiering van de triage- en de schakelzorgcentra, de besparingen op de huisartsenkringen,...

Uit het magazine

Bariatrische chirurgie werkt. Dat stelde het KCE vast in het rapport 316A vorig jaar. Een vervolgrapport formuleert uitgebreide aanbevelingen voor de kwalitatieve omkadering van de ingreep. Patiënten beseffen nog te zelden dat deze ingreep een ingrijpend aanpassingsproces vereist.

Dat een jonge, startende arts een instapsom moet betalen in een praktijk om een deel van het patiëntenbestand over te nemen, kan deontologisch en juridisch niet. Dat stelt de Orde in een recent advies.

Uit het magazine

De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen heeft tijdens de pandemie niet stilgezeten. Ze mobiliseerde 500 huisartsen om de strijd met covid-19 aan te gaan. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunde de FBHAV financieel met een bedrag van 10.000 euro.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag de maatregel goed waardoor artsen maandelijks tot 500 euro krijgen voor beschermingsmaatregelen. Net als tandartsen en stomatologen krijgen KNO-artsen nog een ruimere vergoeding.

De laatste 'volledige' update van Sciensano dateert van zaterdag: het zevendaagse gemiddelde voor het aantal sterfgevallen nam met -17% af en dat voor het aantal nieuwe opnamen met -15%. Het gemiddelde van het aantal nieuwe, bevestigde gevallen voor de meest recente periode van 7 dagen steeg evenwel met 6% tegenover het gemiddelde van de 7 dagen daarvoor. Vandaag publiceert Sciensano wel één nieuw cijfer: het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen daalt weer.

In een open brief doet de voorzitter van Domus Medica zijn beklag over de actuele gang van zaken. Huisartsen hebben zich ingezet in de strijd tegen covid, maar worden onvoldoende ondersteund. 'Het is op!' stelt Roel Van Giel - zijn oproep is mee ondertekend door 51 huisartsenkringen.

Zorgnet-Icuro stelde een investeringsplan op voor de woonzorgcentra. Deze regeerperiode moet er 500 miljoen euro geïnvesteerd worden in een forse versterking van het personeel. Tot 2030 is er 1,5 miljard euro extra budget nodig.

De Vlaamse regering keurt een budget van een klein miljoen euro goed voor de Zorgraden in de strijd tegen de covidpandemie. Ook onderschrijft ze het samenwerkingsakkoord voor de contact tracing.

Door de coronacrisis zagen velen onder ons hun vakantieplannen geannuleerd. Liever dan thuis te blijven - een staycation - stellen sommigen hun vakantie uit om later op reis te kunnen vertrekken. Een slecht idee, vindt Fiona Donald, vicevoorzitter van het Royal College of Anaesthetists. "Zorgverleners moeten zichzelf wat vakantie gunnen, voordat het werk weer toeneemt."

Het federale zorgpersoneel in ziekenhuizen, de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra krijgen een cadeau van 300 euro. Zorgnet-Icuro klaagt de discriminatie aan van 'Vlaams' zorgpersoneel en zegt dat een goed sociaal akkoord een veel beter idee is.

Kind en Gezin herneemt vanaf 1 juli het volledige schema voor de opvolging van baby's en peuters. Natuurlijk worden bij een consult of een huisbezoek de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen.