...

Naast aankopen van beschermend materiaal door de overheid zelf en tussenkomsten voor de aanpassing van infrastructuur -het inrichten van aparte afdelingen voor covid-19-patiënten bijvoorbeeld- maakte de zorgsector uiteraard nog andere kosten. Gedacht wordt dan in de eerste plaats aan uitgaven op het vlak van gebouwen, apparatuur, uitrusting, beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten, testmateriaal, wasserij en speciale afvalverwerking. Mits zorgvoorzieningen deze gemaakte kosten kunnen bewijzen, is het mogelijk hiervoor een hogere compensatie te krijgen. De maximale kostprijs van deze maatregelen raamt het kabinet Beke op ongeveer 95 miljoen. "Zorgen om geld," besluit minister Beke in de persmededeling hierover, "is het echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse regering voor de nodige compensaties."