...

De bedoeling was dat iedere eerstelijnszone of ELZ minimum één, liefst twee vaccinatiecentra zouden openen. In totaal rekende men zo op tussen de 60 en de 120 centra - men komt uit op 94.Een kaartje en een adressenlijst zijn publiek gemaakt. Het kaartje is interactief: wanneer je op het bolletje dat een centrum voorstelt klikt, krijg je het juiste adres te zien.VoorbereidingenSommige ELZ werkten samen voor een vaccinatiecentrum. Gemeenten sloten zich soms aan bij het centrum van een nabijgelegen ELZ omdat het vaccinatiecentrum dan dichter ligt. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt, zegt het Agenschap. Die zullen zich ook weerspiegelen in de financiering.Zoals we al meldden, wordt er gerekend op (minstens) vier vaccinatielijnen per centrum - waar telkens 20 à 25 personen per uur een vaccin krijgen. In juni en juli zouden de vier prikteams samen dagelijks tot 600 personen moeten kunnen vaccineren.De elementen van het draaiboek (blauwdruk, vereist personeel, parcours, mobiliteit, gegevens evenementensector) staan op de website laatjevaccineren.be. Webinars over de opbouw van de centra werden druk bijgewoond en kun je nog herbekijken. Overmorgen, 21 januari staat een nieuwe webinar voor de zorgraden en lokale besturen gepland.Vrijwilligers die willen meewerken aan de vaccinatiecentra kun je verwijzen naar helpdehelpers.be.TijdschemaOp de Q&A van de taskforce voor de pers van zaterdag kondigde dokter Dirk Ramaekers aan dat de HGR in de loop van deze week hoogst waarschijnlijk de laatste hand legt aan een nieuw advies over de prioritaire patiënten - met vermoedelijk een aantal verfijningen van de eerder opgestelde lijst.Leeftijd is en blijft de voornaamste risicofactor, onderstreepte hij alvast. De strategie zal op dat vlak ongewijzigd blijven.Voor de 'essentiële functies' (niet 'essentiële beroepen') zou de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk deze maand een advies afwerken. Het blijft een moelijke discussie waarin de politici nog knopen zullen moeten doorhakken. Maar daar is in principe nog wat tijd voor - tot de vaccinatie van 65-plussers en prioritaire patiëntengroepen is afgewerkt.Het informaticasysteem om de afspraken in de vaccinatiecentra te beheren, zou klaar zijn tegen 15 februari - de datum waartegen de centra stand-by moeten zijn.