...

Als gevolg van de 600 miljoen euro geplande besparingen in de Volksgezondheid zijn bij onze noorderburen 900 banen in de geestelijke gezondheidszorg bedreigd. Dat terwijl men in de toekomst die werkkrachten hard nodig zal hebben.Volgens Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland zijn het vooral zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) en mensen met een flexibel arbeidscontract die hun werk zullen verliezen. Het gaat dan vooral om verpleegkundigen en mensen werkzaam in de informatietechnologie (IT), administratie, catering en onderhoud. "We hebben het over ruim 10 procent van het budget in de geestelijke gezondheidszorg dat in een keer geschrapt wordt", aldus Barth."We weten dat er over vijf jaar een tekort aan mensen gaat ontstaan. Het is zo cru om nu mensen te ontslaan, terwijl je weet dat ze binnen een paar jaar weer hard nodig zijn", luidt haar commentaar. Barth vreest dan ook voor de gevolgen van het banenverlies: "De wachtlijsten zullen langer worden. In combinatie met de verhoogde eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg kan dat tot ongewenste situaties leiden. De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld veel daklozen en verslaafden van straat weten te halen, waardoor de veiligheid in de steden omhoogging. Het gevaar dreigt dat deze mensen nu weer op straat terechtkomen, met alle gevolgen van dien."(anp/belga)