...

De Belgische huisartsen scoren volgens het onderzoek van Madelon Kroneman (Nivel) vierde op de Europese ranglijst. Maar bij de onderzoekscijfers kunnen kanttekeningen worden gemaakt."Hoe komt deze studie bij dit bedrag?", vraagt SVH-woordvoerder dokter Steven Haesaert zich af. "De onderzoekers wijzen er zelf al op dat in deze internationale vergelijking enkel voor België zowel voor het praktijkinkomen als voor de praktijkonkosten slechts met 'schattingen' wordt gewerkt. 'No reliable data' heet het in die studie. Hoe betrouwbaar zijn die schattingen? Hoe betrouwbaar is dan ook de conclusie?"Volgens het SVH is het inkomen per prestatie tussen 2000 en 2009 toegenomen met 69% (van 16,9 naar 28,6 euro). Die berekening houdt ook rekening met algemene verschuivingen, zoals de dalende trend van huisbezoeken. Haesaert: "Dat is heel wat anders dan de verdubbeling in de Europese studie. Als we ook de stijging van de index in deze periode in overweging nemen - ongeveer 20% - dan blijft de herwaardering van de huisartsen steken op 50% over een periode van tien jaar."De praktijkonkosten worden in het onderzoek op 35% geschat. "Realistischer zou zijn om ook hier te aanvaarden dat die kosten oplopen tot 50% van het inkomen... zoals dat ook blijkt te zijn in de rest van Europa."Een berekening van het gemiddelde bruto-inkomen voor 2009, zoals dat vermeld staat in de Riziv-brochure 'performantie van de huisartsgeneeskunde' blijkt uit te komen op 135.479 euro, geeft dokter Haesaert nog mee. "Na aftrek van 50% praktijkkosten blijft daar 67.740 euro van over. Trek daar nog de sociale bijdragen en een minimale pensioenbijdrage van af, en we belanden bij ongeveer 50.000 euro gemiddeld belastbaar inkomen. Begrijpt u waarom vele collega's denken 'was het maar waar'?"