...

Volgens dit document heeft slechts 10% van de terminale patiënten toegang tot palliatieve zorg. De WGO voegt daaraan toe dat palliatieve zorg zich niet beperkt tot het verlichten van de fysieke pijn, maar ook tracht het psychosociale en emotionele lijden van de patiënt en zijn naasten op te vangen. Deze vaststelling is des te alarmerender daar wereldwijd ongeveer 20 miljoen patiënten, van wie 6% kinderen, dergelijke zorg nodig hebben. Een aantal dat tot 40 miljoen zou kunnen oplopen indien die zorg in een vroegere fase zou worden aangeboden. De meerderheid lijdt aan cardiovasculaire aandoeningen (38,5%) en terminale kanker (34%). Nog meer sprekende cijfers: 80% van de onvervulde behoeften heeft betrekking op ontwikkelingslanden met een laag of middelmatig economisch niveau en slechts in 20 landen ter wereld, waaronder België, is palliatieve zorg perfect geïntegreerd in het gezondheidssysteem. De WGO hoopt dat de toegang tot palliatieve zorg op de agenda zal staan van de 67e Wereldgezondheidsvergadering die in de maand mei plaatsvindt. (referentie: Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, januari 2014)