...

Een jaarlijkse screening zou efficiënt zijn bij hoogrisicogroepen en in districten met een hoge prevalentie van hiv. (referentie: Venkatesh KK et al. PLoS One. 2013;doi;10.1371/journal.pone.0064604)