...

De cijfers komen van Open VLD-kamerlid en arts Maggie De Block, die hierover minister Onkelinx interpelleerde in de Kamer. "Er moeten dringend extra maatregelen komen om het beroep van spoedarts aantrekkelijker te maken", zei De Block. De maatregelen die de afgelopen jaren genomen werden, volstaan niet. Het aantal artsen dat een specialisatie in de acute geneeskunde behaalt, steeg van 10 tot 20. En ook de opleiding tot specialist in de spoedgeneeskunde zit in de lift met een verdubbeling van 5 tot 10 studenten.Op zich zijn dat wel goede maatregelen, maar hun impact blijft beperkt en ze volstaan niet om het nijpende tekort aan urgentie-artsen weg te werken, zegt De Block. "Het beroep van spoedarts is vandaag gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Heel wat goede artsen kiezen er bewust voor om niet aan de slag te gaan als urgentie-arts. Dat is te wijten aan de druk die de job van spoedarts op je priveven legt, maar ook het inkomen speelt mee. In vergelijking met andere specialismen is de verloning van spoedartsen doorgaans minder aantrekkelijk, ondanks het feit dat ze vaak levens redden."