...

In Vlaanderen had in 2015 67,3% van de bevolking een GMD bij de huisarts. In Wallonië had 47,5% zo een globaal medisch dossier en in Brussel maar 40,6%. De cijfers stijgen van jaar tot jaar, tussen 2014 en 2015 zelfs met (bijna) 4% - sneller dan voorgaande jaren. Dus in 2016 heeft Vlaanderen wellicht de kaap van 70% overschreden, en Wallonië die van 50%. Want ook in dat jaar zou er nog sprake zijn van een fikse toename.Zoals de wijsheid komt het GMD met de jaren. Van de Vlamingen van 75 jaar of ouder heeft 95,5% een GMD. Maar ondertussen heeft nu ook meer dan de helft van de Vlamingen jonger dan 25 een GMD: 52% in 2015.In Wallonië is het pas vanaf de leeftijd van 50 jaar dat meer dan de helft van de bevolking een vaste huisarts aanwijst voor het bijhouden van zijn dossier: 54,5% van de patiënten tussen 50 en 74 jaar. In Brussel werd in 2015 voor die leeftijdsgroep de drempel van 50% nog net niet overschreden. Van de bevolking van 75 jaar of ouder heeft in Wallonië bijna 75% een GMD en in Brussel bijna 70%.Het Riziv gaf in 2016 218 miljoen euro uit aan het GMD. Dat was 12,8% of 25 miljoen euro meer dan in 2015. Die stijging van het budget heeft vooral te maken met de opkomst van het e-GMD: wanneer het GMD via MyCarenet wordt verlengd, wordt het nog in hetzelfde jaar terugbetaald.Van de GMD-verlengingen die in 2015 werden geboekt, sloegen er 1,6 miljoen op het jaar voordien en hooguit circa 342.000 op hetzelfde jaar. Maar in 2016 werden er 1,4 miljoen verlengingen uitbetaald voor hetzelfde jaar (en nog eens 1,5 miljoen voor het voorafgaande jaar).In 2016 werden er 580.177 GMD's geopend met MyCarenet, maar er werden al 1,9 miljoen GMD's verlengd via die weg.In 2016 werden er ten slotte in heel België 319.492 GMD's geopend van patiënten met het statuut van chronisch zieke in de leeftijdscategorie tussen 45 en 74 jaar. In Vlaanderen alleen ging het om 208.674 dossiers. De huisarts krijgt voor het beheer van deze dossiers een toeslag van 25 euro. Dit supplement vervangt dat van de vroegere preventiemodule.In totaal gaf het Riziv nagenoeg acht miljoen euro uit voor het supplement chronisch zieken - bijna zes miljoen daarvan ging naar Vlaanderen.Wouter Colson