...

De zorgtrajecten moesten van start gaan op 1 april 2009, maar de lancering werd uitgesteld tot 1 juni voor chronische nierinsufficiëntie en tot 1 september 2009 voor type 2 diabetes.Hoever staan we acht jaar later? Op vraag van Artsenkrant geeft het Riziv de recentste gegevens vrij. Is het Riziv tevreden over de evolutie van het aantal zorgtrajecten, een concept dat de Bvas destijds fors heeft gepromoot? "De zorgtrajecten viseerden niet alle patiënten met type 2 diabetes of met chronische nierinsufficiëntie, maar subgroepen die aan welbepaalde criteria voldoen", stelt het Riziv.Onderschatting"Vóór de lancering van de zorgtrajecten werd de doelgroep van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie geschat op zo'n 7.000 patiënten. Dat was evenwel een onderschatting want er waren op dat moment geen epidemiologische gegevens beschikbaar. In 2015 telden we al meer dan 25.000 zorgtrajecten chronische nierinsufficiëntie. Voor het traject type 2 diabetes werd de doelgroep geschat op ongeveer 70.000 patiënten. In 2015 waren er meer dan 45.000 zorgtrajecten diabetes type 2. Een groot aantal patiënten uit de doelgroepen is dus opgenomen in een zorgtraject en elk jaar tekenen nieuwe patiënten een zorgtrajectcontract. De doelstelling was niet alleen om patiënten op te nemen in het systeem maar vooral om de zorgkwaliteit en de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen."Betere zorgHet Riziv voegt nog toe dat de globale evaluatie van de zorgtrajecten een verbetering van de zorgkwaliteit en een gunstige evolutie van de interdisciplinaire samenwerking heeft aangetoond. Een nieuwe evaluatie is voorzien in de loop van 2017."Het globale evaluatierapport beveelt aan om patiënten met type 2 diabetes in het stadium voor het zorgtraject ook toegang krijgen tot diabeteseducatie", stipt het Riziv aan. "In februari 2016 ging het 'voortraject - opvolging van een patiënt met type 2 diabetes' van start voor patiënten zonder zorgtraject noch diabetesconventie. In de loop van 2017 krijgt een subgroep van patiënten uit het voortraject ook toegang tot diabeteseducatie."(vertaling Veerle Caerels)