...

De bijzondere commissie is belast met het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. De assistenten zijn blij met de uitnodiging. "We zullen het er onder meer hebben over het gegeven of er genoeg adequate supervisie aanwezig was; of de inschakeling conform de competenties van de aso's gebeurde; of we inspraak hadden over waar we konden bijspringen; of er spoedcursussen intensieve zorg werden georganiseerd; of er voldoende beschermingsmateriaal was voor assistenten enzovoort", zegt dr. Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso. Franstalige tegenhanger Cimacs is vrijdag eveneens uitgenodigd.Vaso zal van de gelegenheid gebruik maken om er de resultaten te presenteren van een bevraging die eind januari liep, met een respons van meer dan 1.000 Vlaamse specialisten in opleiding. Daaruit blijkt onder meer dat ongeveer 65% van de aso's ingeschakeld werd in de covidzorg. "De helft van de specialisten in opleiding op een dienst waar zij normaal niet werkzaam zijn, 10% van de assistenten geeft aan noodgedwongen te moeten werken boven hun niveau", weet Jonas Brouwers. Ook de verloning van arts-specialisten in opleiding, de arbeidsduur, alsook de mogelijkheid om probleemsituaties te kunnen aankaarten tijdens de pandemie, zullen tijdens de hoorzitting aan bod komen. Al vroeg in de coronacrisis trok Vaso aan de alarmbel. Enkele jonge collega's in opleiding dreigden zonder inkomen te vallen omdat stagemeesters hen op technische werkloosheid konden zetten, daar niet-dringende aandoeningen op dat moment niet werden behandeld. "Het niet toekennen van verlof, het niet uitkeren van wachtvergoedingen aan arts-specialisten in opleiding,... De afgelopen periode werd bevestigd dat dergelijke inbreuken op de wet schering en inslag zijn", zei Jonas Brouwers daarover in een interview met Artsenkrant vorig jaar.Uit dezelfde enquête die Vaso op de hoorzitting zal voorstellen, blijkt bijvoorbeeld dat vier op de tien arts-specialisten in opleiding sinds het begin van de crisis meer wachtdiensten deden dan normaal, maar daar niet voor vergoed werden. Slechts de helft geeft aan dat hun uren correct geregistreerd werden. "De dubbele rol van opleider en werkgever is niet gezond en zorgt ervoor dat het moeilijk is om bepaalde problemen aan te kaarten. We willen geen tijd verspillen met klagen, maar zelfs een pandemie is geen excuus voor misbruik op de werkvloer", zegt dr. Brouwers. Vaso polste bij de collega's ook naar de impact van de coronacrisis op hun persoonlijke leven. Jonas Brouwers: "Meer dan twee derde van de assistenten ervaren daadwerkelijk een negatieve impact op hun persoonlijke leven, en meer dan de helft geeft aan het mentaal moeilijker te hebben dan voor de crisis." Twee op de tien aso's testten overigens zelf positief op covid-19. De specialisten in spe maken zich ook zorgen over hun opleiding, zo blijkt. "Zo'n 70% ervaart een negatieve impact op hun opleiding. Twee op de tien toekomstige specialisten denken er zelfs aan de opleiding stop te zetten. Zowat zeven procent speelde reeds met dit idee voor de covidcrisis, maar de toegenomen belasting laat duidelijk zijn sporen na."