...

De onderzoekers van de University College London (UCL) namen de medische gegevens onder de loep van 33.016 Britse volwassenen met cognitieve problemen waaronder concentratiestoornissen en geheugenproblemen. Daarvoor gebruikten ze data van elektronische patiëntendossiers uit 571 huisartsenpraktijken, van 1999 tot 2013. De auteurs hadden aandacht voor de diagnose psychische stoornis, gedragsproblemen en voorschriften voor psychotrope geneesmiddelen.-Onder 'psychische ziekten' werd verstaan: schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie, dementie en angststoornis. -Tot 'gedragsproblemen' werden gerekend: agressiviteit, automutilatie, agitatie, geweld, terugtrekkingsgedrag en afwijkend seksueel gedrag. -Psychotrope geneesmiddelen waren antidepressiva, antipsychotica, angstremmers en stemmingsstabilisatoren.Ten slotte werden de antipsychotica meer in detail bestudeerd, gezien de risico's op bijwerkingen aldus de auteurs. Uit de analyse van 33.016 patiënten bleek dat:-9.135 mensen behandeld werden met antipsychotica -71% daarvan - of 6.503 personen - geen ernstige psychische stoornis hadden -zowat een derde van de personen, of 11.915 mensen, gedragsproblemen vertoonde. In die groep, had 47% (5.562) antipsychotica voorgeschreven gekregen terwijl slechts 12% (1.421) aan een ernstige psychische ziekte leed. -mensen met onaangepast gedrag twee keer zo vaak antipsychotica voorgeschreven kregen in vergelijking met personen zonder gedragsproblemen.Waarom worden de meeste antipsychotica voorgeschreven aan mensen zonder ernstige psychische stoornis, vragen de auteurs zich af. En waarom krijgen zo veel personen met gedragsproblemen antipsychotica?Hoogstwaarschijnlijk om hun gedrag te controleren, stellen de onderzoekers, "hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat antipsychotica effectief zijn in de behandeling van gedragsproblemen bij mensen met cognitieve problemen". Veranderingen in voorschrijfgedrag zijn dan ook nodig, zeggen ze nog, waarmee ze de discussie over het (onterecht) voorschrijven van psychotrope geneesmiddelen opnieuw op tafel willen leggen.