...

Het globale budget voor 2013 werd door de ministerraad van 24 mei vastgelegd op 7.793 miljoen euro. Het gehele budget voor 2012 bedroeg 7.527 miljoen euro. Voor de algemene ziekenhuizen wordt dit jaar 6.546 miljoen euro opzijgezet (tegenover 6.309 in 2012) en voor de psychiatrische 1.246 (tegenover 1.204 in 2012).In dit globale budget zijn de geplande besparingen verrekend. De behandeling van patiënten met chronische pijn is daarbij in het budget financiële middelen opgenomen.Er komt een extra besparing van 5 miljoen op de proefprojecten in het kader van artikel 63 van de financieringswet van ziekenhuizen. Die recurrente besparingen zijn als volgt verdeeld: 3,5 miljoen in de algemene ziekenhuizen, dat is art. 63, §1 en 1,5 miljoen in art.63,§2 - dat is: "voor de ziekenhuizen die deelnemen aan de modelonderzoeken met betrekking tot onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg".FOD Volksgezondheid onderstreept nog tegenover de redactie dat de nieuwe besparingsmaatregelen in het onderdeel B4 de lopende proefprojecten niet stopzetten. De minister vroeg de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen om advies over de toekomst van die proefprojecten, zo luidt de toelichting. De minister wil daarmee een grotere samenhang en homogeniteit bereiken. De maatregel zal op 1 juli 2013 worden geïntegreerd.