...

Het Riziv maakte de toetredingspercentages vanavond bekend. Traditioneel wordt er lang op voorhand naar uitgekeken. Maar noemenswaardige wijzigingen zijn er niet. De grote meerderheid van de artsen (83,10%) heeft de nieuwe conventie onderschreven: het gaat om bijna 88% van alle huisartsen en 80% van alle specialisten. In totaal telt ons land nu 38.031 dokters die zich geconventioneerd mogen noemen.GeaccrediteerdenHet nieuwe akkoord wordt door 2.202 huisartsen (12,13%) en 5.532 specialisten (20,04%) afgewezen. Kijk je alleen naar de geaccrediteerden dan liggen de deconventiepercentages iets hoger: 15% bij huisartsen en bijna 27% bij specialisten.De toetredingspercentages liggen het hoogst bij Vlaamse huisartsen (91,28%) en het laagst bij Brusselse specialisten (78,54%).SpoedartsenSpoedartsen komen als meest gezagsgetrouwe van alle medische disciplines uit de ranking: amper 2,5% weigerde het akkoord. Ze worden op de voet gevolgd door specialisten in geriatrie, klinische biologie, oncologie en radiotherapie.Aan de andere kant van het spectrum vinden we de dermatologen als meest gedeconventioneerd specialisme (70% weigeringen). Daarna komen plastisch chirurgen, oftalmologen en gynaecologen.Vorig akkoordTer herinnering: het vorige akkoord, dat maar voor één jaar liep, werd door 16,77% van de artsen afgewezen: 2.183 huisartsen (12,11%) en 5.369 specialisten (19,87%) weigerden vorig jaar. In vergelijking met 2012 zijn de verschillen dus verwaarloosbaar.Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we u naar www.riziv.be.