...

De meeste van deze artsen hebben de Roemeense (144), Franse (104), Nederlandse (88), Italiaanse (40), Duitse (39) en Griekse (27) nationaliteit. Honderdentien zijn Belg: dat zijn artsen die hun diploma in een ander land dan België haalden en/of buitenlandse artsen die de Belgische nationaliteit verkregen.De meeste actief zijn actief in kindergeneeskunde (77), inwendige geneeskunde (40), anesthesie-reanimatie (38), gynaecologie en verloskunde (34), heelkunde (33), röntgendiagnose (32), oftalmologie en cardiologie (elk 28), medische oncologie (25) en psychiatrie (23).