...

Gratis orale anticonceptie voorkomt jaarlijks iets meer dan 20 tienerzwangerschappen. Maar daar hangt een fameus prijskaartje aan vast. Elke vermeden zwangerschap kost de staat meer dan 400.000 euro.Dat kan je ruwweg afleiden uit de cijfers die het Verzekeringscomité kon inkijken. De cijfers slaan op de jaren 2007, 2008 en 2009. Vergelijk je het eerste jaar met het laatste, dan is het aantal tienerzwangerschappen teruggelopen van 9.347 tot 9.282. De 65 zwangerschappen die zo vermeden werden, kostten het Riziv - gespreid over die drie jaren - afgerond 28 miljoen euro. Dat komt overeen met 430.000 euro per geval. Om de impact van de maatregel correct in te schatten, zou je ook moeten berekenen hoeveel abortussen door de gratis pil vermeden werden. Jaar na jaar stelt het Riziv in deze leeftijdsgroep minder zwangerschapsafbrekingen vast.Hoe dan ook, tot op vandaag wordt de orale anticonceptie in deze leeftijdscategorie experimenteel terugbetaald. Dat betekent dat het geld uit de administratiekosten van het Riziv komt. Vanaf september 2013 verandert dat: de gratis pil (kostprijs 9,3 miljoen per jaar) komt dan ten laste van het gewone budget voor de ziekteverzekering. In het Verzekeringscomité werd het voorstel tot 'definitieve terugbetaling' goedgekeurd met 17 stemmen voor, 11 stemmen tegen en vier onthoudingen. Sinds de invoering van de gratis orale anticonceptiva is het aantal gediagnosticeerde gevallen van seksueel overdraagbare infecties bij jongeren onder de 20 de hoogte ingegaan. Vooral chlamydia is aan een opmars bezig. Volgens sommigen is er mogelijk een oorzakelijk verband: door gratis de pil te verstrekken, worden minder condooms gebruikt en lopen meer meisjes infecties op, is de redenering.