...

Voorlopig worden de vaccinatiecentra in waakstand gehouden. Vaccinaties zelf staan er op een laag pitje: tot 25.000 prikken per week in Vlaanderen. Maar de vaccinatiecentra houden in de eerstelijnszone een basiswerking in stand.De zorgraden en lokale besturen houden de medewerkers aan boord: een deskundige voor vaccinatie, beleidsmedewerker en HR-manager.Mensen kunnen nog steeds terecht in het centrum voor hun vaccin. En het vaccinatiecentrum is het afhaalpunt voor vaccins waar bijvoorbeeld huisartsen de doses die ze nodig hebben, kunnen ophalen.Voorlopig loopt er nog de tweede boostercampagne voor 80-plussers: 300.000 uitnodigingen zijn verstuurd en meer dan 41.000 tweede boosters gegeven.Belangrijk is om toekomstige pieken te kunnen vangen. De vaccinatiecentra moeten snel opnieuw inzetbaar zijn van zodra bijvoorbeeld een nieuwe variant van het virus een snelle en grootschalige vaccinatiecampagne nodig maakt. Vaccinatiecentra moeten in 2 à 3 weken kunnen opschalen. In een eerste opschalingsfase naar 400.000 vaccins per week. In een massavaccinatiefase zelfs naar 800.000 prikken per week.In de waakstand bedraagt het budget voor de vaccinatiecentra nog 16 miljoen euro - maar middelen zijn dus al beschikbaar om zonodig snel te kunnen opschalen.Er is bovenop de 60 miljoen ook nog eens 8,2 miljoen euro uitgetrokken voor de centrale logistieke ondersteuning en ICT.