...

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) maakt ieder jaar een afspraak met Zorgverzekeraars Nederland over de besteding van de zogenaamde variabiliseringsgelden. Het gaat over een bedrag van 60 miljoen euro waarmee ze kwaliteitsinspanningen van de huisartsenpraktijken belonen.APEPDVoor 2013 werd als doel vooropgezet dat de huisartsenpraktijken bij minstens 70% van de consults een ICPC-code moesten aangeven. Die registratie is een van de aanbevelingen uit de richtlijn Adequate Dossiervorming met het EPD (APEPD) die men wil promoten.4.717 praktijken namen deel aan de eindmeting van dit onderzoek. Liefst 99,5% daarvan voldeed aan de norm. Gemiddeld gaven de huisartsen in 94% van de consultaties een betekenisvolle ICPC-code (*) aan in het dossier. Acht procent van de 5.100 Nederlandse huisartsenpraktijken namen niet aan de eindmeting deel. Vermoedelijk waren dit de praktijken die toch niet aan de vooropgestelde norm kwamen.1.650 verrichten ook een zogenaamde nulmeting. De eindmeting betrof het eerste kwartaal van 2013. De nulmeting de drie maanden die net daarvoor kwamen: het laatste kwartaal van 2012. Bij de nulmeting bleek dat de huisartsen al bij 87% van de consultaties een betekenisvolle ICPC-code opgave. De financiële incentive die ze kregen, bracht het percentage in deze subgroep op 97%.Leveranciers steken handje toeDe cijfers komen uit een rapportje dat het Nivel opmaakte. De auteurs wijzen erop dat de ontwikkelaars van de huisartsensoftware (in Nederland heet dat HIS of Huisartseninformatiesysteem) hun klanten een handje toestaken: in sommige HISsen werd het quasi onmogelijk een consult te registreren zonder ICPC-code op te geven. De ontwikkelaars willen uitpakken met de goede scores die hun gebruikers halen: de incentive raakt hen ook.De conclusie van de Nivel-onderzoekers is dat de variabiliseringsgelden in 2013 hebben geleid tot een belangrijke verbetering van het elektronische dossier. Dat bevordert samenwerking, verbetert de kwaliteit en is goed voor eventuele research.De huisartsenpraktijken die de norm haalden, krijgen 4,22 euro per ingeschreven patiënt.In 2012 werden de variabiliseringsgelden al ingezet voor het promoten van de APEPD, en ook in 2014 zal dat gebeuren.(*) ICPC-codes A97 (geen ziekte) en A99 (andere gegeneraliseerde/niet-gespecificeerde ziekte - waarbij de sub-code ontbreekt) zijn voor de meting als niet betekenisvol gerekend.S. van der Bij, R. Verheij: Inzet variabiliseringsgelden 2013 leidt tot belangrijke verbetering EPD. In: Synthesis, december 2013, en verkrijgbaar op www.nivel.nl (zie linkerkolom in dit bericht).