Het aantal consultaties bij huisartsen nam vorig jaar toe met 3,2% - dat berichtten we al een tweetal maanden geleden (zie AK2451). De Riziv-audit voor 2015 zet nu de details met betrekking tot raadplegingen en consultatie wat sterker in de verf.

Huisartsen rekenden in 2015 in 70.137 gevallen een toeslag aan voor een consultatie 's nachts - dat is tussen negen uur 's avonds en acht uur 's morgens. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 met 16,2%.

Ze rekenden in dat jaar daarnaast 582.698 keer een toeslag aan voor een consultatie in het weekend - een stijging met 8,7%.

Op het totale aantal consultaties wordt de toeslag in 1,9% van de gevallen gerekend.

Huisartsen mogen ook een toeslag aanrekenen bij dringende bezoeken 's avonds, 's nachts en in het weekend, als dat in nomenclaturees een "bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere rechthebbenden" betreft. Maar voor de toeslag bij deze bezoeken zien we een afname van in totaal 1,1%.

Huisartsen gaan 's nachts, na negen uur, vaker bij hun patiënten op huisbezoek dan dat ze een toeslag aanrekenen. Hiervoor bestaat een apart nomenclatuurnummer - geen toeslag. Deze prestatie werd in 2015 circa 127.000 keer gerekend. 's Avonds, tussen zes en negen uur, vonden er daarnaast bijna 132.000 huisbezoeken plaats.

Terwijl huisbezoeken over het algemeen afnemen (in mindere mate ook in het weekend), vertonen het aantal huisbezoeken 's avonds en 's nachts over de laatste vijf jaar nog een licht stijgende trend.

Evolutie aantal huisbezoeken

In 2006 bestonden 35% van de huisartsencontacten nog uit huisbezoeken. Vorig jaar was het aandeel van de huisbezoeken afgenomen tot 26%., Grafiek: audit Riziv
In 2006 bestonden 35% van de huisartsencontacten nog uit huisbezoeken. Vorig jaar was het aandeel van de huisbezoeken afgenomen tot 26%. © Grafiek: audit Riziv
Het aantal consultaties bij huisartsen nam vorig jaar toe met 3,2% - dat berichtten we al een tweetal maanden geleden (zie AK2451). De Riziv-audit voor 2015 zet nu de details met betrekking tot raadplegingen en consultatie wat sterker in de verf.Huisartsen rekenden in 2015 in 70.137 gevallen een toeslag aan voor een consultatie 's nachts - dat is tussen negen uur 's avonds en acht uur 's morgens. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 met 16,2%.Ze rekenden in dat jaar daarnaast 582.698 keer een toeslag aan voor een consultatie in het weekend - een stijging met 8,7%.Op het totale aantal consultaties wordt de toeslag in 1,9% van de gevallen gerekend.Huisartsen mogen ook een toeslag aanrekenen bij dringende bezoeken 's avonds, 's nachts en in het weekend, als dat in nomenclaturees een "bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere rechthebbenden" betreft. Maar voor de toeslag bij deze bezoeken zien we een afname van in totaal 1,1%.Huisartsen gaan 's nachts, na negen uur, vaker bij hun patiënten op huisbezoek dan dat ze een toeslag aanrekenen. Hiervoor bestaat een apart nomenclatuurnummer - geen toeslag. Deze prestatie werd in 2015 circa 127.000 keer gerekend. 's Avonds, tussen zes en negen uur, vonden er daarnaast bijna 132.000 huisbezoeken plaats.Terwijl huisbezoeken over het algemeen afnemen (in mindere mate ook in het weekend), vertonen het aantal huisbezoeken 's avonds en 's nachts over de laatste vijf jaar nog een licht stijgende trend.