...

Vlaanderen krijgt een goeie helft van de 20.000 testkits die de federale overheid ter beschikking stelt van de woonzorgcentra. Maar dat aantal volstaat nog lang niet om iedereen systematisch te gaan testen.Meer dan branden blussenCentra die een hoog aandeel van zorgbewoners en/of personeelsleden met covid-19-symptomen hebben, zullen iedereen testen: bewoners en personeel met of zonder klachten van covid-19.Zorg en Gezondheid selecteert 55 WZC op grond van de registratie via het e-loket. Door iedereen te testen kunnen die instellingen de uitbraak van de aandoening beter beheren. Zorg en Gezondheid wil van de ervaring op het terrein leren om zijn eigen adviezen over uitbraakbeheersing te verfijnen.Van de overige centra worden er nog eens 30 at random geselecteerd. In die centra worden alle bewoners getest. De bedoeling is hier om de onzichtbare verspreiding in kaart te brengen. Hoe vaak komt het voor dat bewoners besmet zijn zonder dat ze ziekteklachten hebben?De overige centra vallen voorlopig uit de boot. Voor hen gelden de gewone regels.Aanpassen federale strategieMaar dit is maar de eerste fase. De bedoeling is vervolgens wel over te gaan naar een meer uitgebreid teststrategie. Men wil eerst leren waar de bottlenecks zitten: wat is de echte capaciteit van de labs? Hoe organiseer je de afname, de levering en ophalingen? De federale werkgroep moet dan zien hoe ze de testcapaciteit permanent kan vergroten. En met de federale Risk Management Group moet men dan voor heel België een aangepaste teststrategie bepalen.