...

Eurostat berekende dat in België één op de drie (33%) werknemers voor de staat werkt. Een record in West-Europa. Ons land telde vorig jaar op de kop af 1.316.937 ambtenaren. En hun aantal blijft maar groeien. Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank, trok vorige week aan de alarmbel. Hij noemt de groei van het ambtenarenkorps dé hoofdoorzaak van de ontsporing van de overheidsuitgaven. De federale regering is in 2008 weliswaar gestart met de afbouw van het ambtenarenkorps, maar er is nog een lange weg te gaan. Dat is vooral op het conto te schrijven van de provincies en gemeenten (+26% tot 206.000) en de gewesten (+ 23% tot 58.000). Grote uitschieter is de gezondheidszorg, waar het aantal ambtenaren met 32% toenam, tot 528.000. Coene waarschuwde dat de overheden de voorbije tien jaar te kwistig zijn geweest. De uitgaven van alle overheden stegen in de periode 2001 tot 2010 gemiddeld met 2,8%, terwijl de economische groei op gemiddeld 1,6% bleef steken. "Als de uitgaven sterker stijgen dan de economische groei, is er een probleem."De groei van het ambtenarenkorps is volgens Coenede hoofdoorzaak van de ontsporing van de uitgaven. "In tien jaar kwamen er 200.000 overheidsjobs bij."Intussen reageerde minister Onkelinx in 'De Standaard' op de uitspraken van Luc Coene. "Als je gouverneur Coene zo bezig hoort over al die ambtenaren, moet je je er wel van bewust zijn dat hij de gesubsidieerde banen in de crèches, de ziekenhuizen en de bejaardenhuizen meerekent. Gaan we daar dan snoeien terwijl de noden er stijgen? Ik zou willen dat iedereen een beetje oppast met zijn slogans."