...

Bijna 4.096 kandidaten schreven zich in, 3.716 legden de volledige proef af. Na deliberatie slaagden 522 kandidaten. Een aantal dat iets hoger ligt dan het aantal geslaagden voor het eerste examen in juli (519), maar lager dan het aantal geslaagden voor de tweede sessie van het toelatingsexamen in 2014 (584). Het globale slaagpercentage voor het augustusexamen 2015 bedraagt 14,1%.Bij de normgroep (1.410 personen of 38% van het totaal aantal effectieve deelnemers) was het slaagcijfer 20,8%; bij de vijfdejaars (760; 20% van de deelnemers) 1,1% en bij de Nederlanders 4,2%.Juli en augustus samenIn 2015 namen 6.185 personen, 4.050 vrouwen en 2135 mannen, deel aan één of beide examenmomenten. "Dit is sinds de start van het toelatingsexamen in 1997 het grootste aantal deelnemers ooit", weet de examencommissie.Kijken we naar de globale resultaten voor de twee sessies, juli en augustus, dan slaagden 1.041 personen, waaronder 601 vrouwen en 440 mannen. "Dit brengt het globale slaagpercentage voor 2015 op 16,8%", aldus de examencommissie.Ter vergelijking: vorig jaar namen er 6.101 kandidaten deel aan één of beide examens. Daarvan slaagden 1.140 deelnemers, wat gelijk is aan een globaal slaagpercentage van 18,7%.Meer in detail, behaalde de normgroep in 2015 een slaagpercentage van 27,0%. Voor de Nederlandse deelnemers en de deelnemers uit het vijfde jaar secundair onderwijs bedraagt het slaagpercentage respectievelijk 5,2% en 1,6%.