...

De brief schetst hoe de huisartsen zich in de voorbije periode hebben ingezet in de strijd tegen covid, om overrompeling van de ziekenhuizen te voorkomen. Aanvankelijk, in het heetst van de strijd, zonder adequate bescherming en zonder wapens - lees de capaciteit om te testen.Huisartsen zetten ook triagecentra op, en bouwden die later om tot testcentra. Ondanks hun inzet, ook in de centra, leden huisartsen in de voorbije periode een groot inkomensverlies, stelt Domus Medica vast.De financiering van de triagecentra is ontoereikend, en het geld dat in het vooruitzicht is gesteld, komt maar niet aan. Al te dikwijls moesten de huisartsenkringen zelf een coördinator betalen.Systemen waarop huisartsen rekenen voor hun werk, laten het afweten. Resultaten van de PCR-test zijn nog lang niet altijd binnen de 24 uur beschikbaar, en het tracingsysteem werkt ondermaats.Huisartsen haken ook af omdat ze voor de teststrategie die ze moeten volgen, steeds andere instructies krijgen. Terwijl veel mensen, coronamoe, lijken te besluiten dat het allemaal voorbij is en de caféterrassen in het weekend bomvol zitten, maken huisartsen zich ongerust over de toekomst. "Het is tijd om het roer om te gooien en de frontlinie te versterken. Eenmaal die doorbroken wordt, weet immers elke generaal dat de strijd al half verloren is," zo luidt het.In de open brief pleit dokter Roel Van Giel en 51 collega's die hun huisartsenkring vertegenwoordigen, voor een herwaardering van de huisarts, een correcte financiering van de eerste lijn en een duidelijk plan voor het najaar dat is afgestemd met de huisartsen.