...

De regeling geldt voor huisartsen, ook tijdens een huisbezoek, én voor specialisten met een privépraktijk. De arts krijgt per maand voor maximaal 200 contacten deze toeslag - dat komt in de praktijk eigenlijk neer op een maandbedrag van 500 euro. Teleconsultaties tellen niet mee. Het gaat er om de extra kosten te dekken die artsen nu maken bij een fysieke consultatie. Het gaat niet om een compensatie van inkomensverlies, onderstreept Kartel-voorzitter Reinier Hueting. Voor Kartel moest een arts, om recht te hebben op deze vergoeding, echt klinisch actief zijn. Volgens dokter Hueting komt deze regeling aan die eis tegemoet. De maatregel gaat in op 4 mei - de dag dat consultaties voor niet-essentiële zorg weer mogelijk werden - en geldt voorlopig tot eind augustus. Het KB nr. 20 verbiedt dat artsen de kosten voor beschermingsmateriaal en desinfectieprocedures aan de patiënten doorrekenen. Het Verzekeringscomité van het Riziv richtte een werkgroep op om te bekijken hoe de extra kosten voor zorgverleners wel gecompenseerd kunnen worden. Dat leidde tot deze regeling. "Het verbod om de kosten voor bescherming door te rekenen aan de patiënt ging pas in op 4 mei - artsen die voordien wel hiervoor een bedrag hadden gefactureerd aan de patiënt moeten niet vrezen dat ze dat geld nu moeten terugbetalen", onderstreept Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat. Dokter Moens vertelt nog dat de werkgroep van het Verzekeringscomité verschillende categorieën van zorgverleners onderscheidt. Tandartsen, maar bijvoorbeeld ook stomatologen (MKA-chirurgen), worden blootgesteld aan aerosols die mogelijk het virus bevatten en moeten nog veel strikter voorzorgen in acht nemen, met nog meer kosten. Zij krijgen 20 euro extra per 'zitting' - ook met een maximum van 200 keer per maand. Een maandbedrag tot 4.000 euro dus. Er kwam op het Verzekeringscomité wat armworstelen bij te kijken, want ook andere categorieën van zorgverleners claimden dat zij ambulante procedures met een hoog risico hebben. Het zijn de ziekenfondsen die de tellers per zorgverlener vanaf begin mei bijhouden en aan het Riziv doorgeven. Dat betaalt tegen eind 2020 ieder het bedrag uit waarop hij recht heeft. Over hoe de regeling vanaf 1 juli verloopt, hoorden we verschillende versies - maar dat zal op 29 juni zeker duidelijk worden, want dan keurt het Verzekeringscomité de definitieve tekst goed.