...

In de afgelopen halve eeuw is er overigens wel een en ander geëvolueerd, de gezondheidszorg is sterk in omvang toegenomen en de ziekteverzekering heeft zich uitgebreid. Het Planbureau voerde voor 50 jaar Riziv een studie uit over de impact van de sector. Op de Academische Zitting - en de persconferentie vooraf - werden al enkele kerncijfers bekendgemaakt. Zo steeg het aandeel van de uitgaven voor gezondheidszorg in het BBP van 2,9 in 1970 naar 7,9 in 2011. In 2012 werkten voor het eerst meer mensen in de Belgische gezondheidssector (538.000) dan in de industrie (532.000).Bakens voor de toekomstDe verwachting is uiteraard dat deze evolutie zich nog verder zal doorzetten. In 2060 zou het aandeel van de gezondheidsuitgaven meer dan 10% bedragen. Veel tijd om terug te blikken heeft het Riziv dan ook niet. Er moet vooral naar de toekomst gekeken worden. Zoals administrateur-generaal Jo De Cock en Minister van Volksgezondheid Onkelinx beklemtoonden, er zullen keuzes moeten worden gemaakt .Voor het Jubileumjaar ging het Riziv onder meer praten met experts en met de 'stakeholders' - de aandeelhouders van het Riziv. Het stelde een document op met de krachtlijnen langswaar de organisatie zich verder moet ontwikkelen. Dat document 'Mijlpalen van het verleden, bakens voor de toekomst' - vindt u terug op de website van het Riziv.KnelpuntenEen van de opdrachten van het Riziv voor de komende jaren is: meer openheid. Het Riziv wil het debat aangaan met de bevolking over die keuzes voor de toekomst. Onder leiding van Mark Elchardus en Petrus te Braak (VUB) werd als voorbereiding ook een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. De onderzoekers gingen na hoe tevreden de bevolking was over de gezondheidszorg, waar de knelpunten schuilen, hoe de bevolking staat tegenover mogelijk keuzes in de toekomst.Een aantal resultaten van de studie werden gisteren bekendgemaakt. De bevolking is over het algemeen tevreden over de Belgische gezondheidszorg. Knelpunten zijn de beschikbaarheid van specialisten, het geld dat mensen uit eigen zak moeten betalen voor sommige zorg, het ontoereikende aanbod van rusthuizen,...Over de keuzes voor de toekomst zal nog hard gedebatteerd worden. Eén voorbeeld: 37,1% van de bevraagden vindt dat mensen boven de 85 jaar geen dure levensverlengde behandelingen meer moeten krijgen. Een punt waar de huidige minister van Volksgezondheid het alleszins al niet eens mee was.Dialoog met de bevolkingDe volledige resultaten van dit onderzoek zullen eind maart bekendgemaakt worden. Op het zelfde moment zal in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een project op touw gezet worden om met de bevolking over een aantal prioritaire thema's een dialoog aan te gaan. Tegelijk zal daarvoor een specifieke website gelanceerd worden.In de loop van de komende maanden vinden ook een aantal congressen plaats die de toekomst van de ziekteverzekering verder belichten. Een volledige lijst vindt u ook op de Riziv-site.Verder wordt in de schoot van het Riziv verder gewerkt aan een toekomstprojectie over de gezondheidszorg, waarin niet alleen de invloed van macrofactoren in kaart worden gebracht, maar tot de microfactoren wordt afgedaald.In AK TV licht Riziv-baas Jo De Cock kort de krachtlijnen toe, die met de stakeholders werden afgebakend.