...

1.De kennisdistributeur De kennisdistributeur tweet en retweet regelmatig informatie, nieuws, recente studies, richtlijnen en opiniestukken. Vaak hebben zogenaamde kennisdistributeurs tienduizenden volgers en dito aantal tweets. Hun account leest als een newsfeed maar mist vaak persoonlijk en sociaal engagement. Volg je iemand uit deze groep, dan steek je gegarandeerd iets op.2.De hofnar De nar entertaint én brengt je tegelijkertijd iets bij. Hofnarren-twitteraars becommentariëren maatschappelijk relevante onderwerpen, soms zelfs taboes, met een humoristische toets. Vaak houden ze ons vaak een spiegel voor; zij zeggen wat niemand anders durft te zeggen... al zijn ze meestal anoniem. Elke sector heeft zo iemand nodig, meent dr. Levi.3.Mister/Miss Sociaal Foto's van de kat, een grappige uitspraak van de babydochter, een geestige anekdote... Mister of Miss Sociaal gunt je een kijk in zijn/haar leven. En dat is gewoon leuk om te lezen, vindt dr. Levi. Soms vervaagt de lijn tussen privé en publiek, waardoor er al eens tweets insluipen die gewag maken van woedegevoelens, bitterheid, een gekwetst ego enz. Een beetje pijnlijk, en onprofessioneel ook. Maar het toont wel aan dat we allemaal menselijk zijn. En het kan geen kwaad, meent dr. Levi, om daar af en toe aan herinnerd te worden.4.De roekeloze commentator Oftewel de advocaat van de duivel. Hij of zij lijkt een mening te hebben over alles en iedereen. Sommige van die meningen zijn gevat, andere kritisch en negatief. Ze schrikken er niet voor terug om gepassioneerd in debat te treden, integendeel. Bij momenten leest hun twitterfeed echter als een kwade uitval. Toch is het goed om de verschillende kanten van een verhaal te horen, zegt dokter Levi.5.De opinieleider Volgens dokter Levi de persoon (twitteraar) die "iedereen wil zijn". Opinieleiders verrijken je dag door kleurrijke gedachten en perspectieven te delen. Wat deze groep brengt, heeft een impact op mensen en op de maatschappij in het algemeen. Twitter is voor hen dan ook een manier om hun impact nog te vergroten.Deze blogpost is verschenen op www.kevinmd.com.