...

De maatregel houdt in dat het Riziv aan kinderen gedurende twee jaar tien consultaties van een voedingsdeskundige terugbetaalt. Het is een maatregel die minister van Volksgezondheid Maggie De Block al eerder aankondigde en waarvoor ze vijf miljoen euro in de begroting vond. Deze maandag (29/4) zette het Verzekeringscomité van het Riziv het licht op groen voor de maatregel.75.000 kinderenTussen 2006 en 2014 steeg het aantal kinderen met overgewicht en obesitas van 11 naar 15% bij jongens en van 8 naar 11% bij meisjes. Overgewicht op jonge leeftijd is vaak de voorbode van chronische zwaarlijvigheidsproblemen op latere leeftijd, met als gevolg meer risico van, onder andere, hart- en vaatziekten en diabetes.Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het veranderen van de voedingsgewoonten een belangrijke impact kan hebben op het lichaamsgewicht en de eraan verbonden risico's kan verminderen. Gewichtsproblemen aanpakken bij kinderen is daarom cruciaal.Met deze maatregel wil minister De Block de drempel om professionele hulp te zoeken voor kinderen met overgewicht en hun ouders zoveel mogelijk verlagen. Naar schatting zullen jaarlijks 75.000 kinderen van 6 tot 17 jaar van deze maatregel gebruik kunnen maken.Op voorschriftKinderen met overgewicht zullen een tweejarig traject kunnen volgen, wat overeenkomt met tien terugbetaalde raadplegingen van minstens een half uur bij een voedingsdeskundige.De kinderarts of huisarts, die een centrale rol hebben bij de opvolging van deze kinderen, kunnen de sessies voorschrijven. Minister De Block: "Zo maken we een bezoek aan een diëtist toegankelijker en garanderen we een duurzame behandeling voor de patiënten"..