...

Voorheen konden in principe alle geslaagden zich inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om zo een overschot aan artsen (en tandartsen) te vermijden.Plaats van afspraak waren uiteraard de paleizen van Brussels Expo op de Heizel in Brussel. Zo'n 6.052 kandidaten schreven zich in, tegenover 5.700 vorig jaar (5.177 namen toen effectief deel aan het examen). Rekening houdend met het aantal effectieve deelnemers (5.522) komt het uitvalpercentage dit jaar neer op zo'n 9%.De trend dat meer vrouwen meedoen aan het toelatingsexamen zet zich verder: 3.758 vrouwen legden de proef af tegenover 1.764 mannen. Het aantal Nederlandse deelnemers schommelde dit jaar rond de 368, iets minder dus dan vorig jaar (396).Veertien vierdejaars kwamen uittesten hoe de vork in de steel zit, een even 'grote' groep als in 2018 (in 2015 waren dit er nog maar drie). Ook de vijfdejaars waren talrijk aanwezig met 1.408 deelnemers, dat zijn er bijna 200 meer dan vorig jaar. Het aantal deelnemers uit de normgroep bleef ongeveer gelijk.Woensdag 3 juli vindt het toelatingsexamen tandarts plaats.