...

Alle Belgische huisartsen samen gingen vorig jaar afgerond 13,6 miljoen keer op huisbezoek. In 2002 verwerkte het Riziv nog 19,1 miljoen huisbezoeken. Die 5,5 miljoen huisbezoeken minder op tien jaar tijd worden maar ten dele gecompenseerd door meer raadplegingen. Gelukkig is er nog het GMD. Dankzij de nieuwe Riziv-audit is het voor eerst mogelijk om op een periode van tien jaar terug te blikken. In de tijdsspanne tussen 2002 en 2011 gingen 5.517.384 huisbezoeken verloren (-29%). De neerwaartse trend is nog meer uitgesproken bij de gewone visites (-32,7%) dan bij die tegen verhoogd tarief (-20%). De grotendeels geplande afbouw van huisbezoeken werd niet volledig goedgemaakt door meer raadplegingen. In 2002 factureerden Belgische huisartsen afgerond 28,1 miljoen consultaties aan het Riziv. Tien jaar later is dat opgelopen tot 32,1 miljoen (+14,2%), of zowat 4 miljoen raadplegingen meer. Als je de vergelijking beperkt tot alleen bezoeken en raadplegingen dan schieten huisartsen er zo'n anderhalf miljoen prestaties bij in. Gelukkig heeft het GMD veel goed gemaakt.Eerst nog een paar andere evoluties in de Rizivtabellen. De bijkomende honoraria voor dringende raadpleging of bezoek gingen met 1%, respectievelijk 10% achteruit. Huisartsen verlenen minder geneeskundige bijstand tijdens de overbrenging van patiënten naar het ziekenhuis (-80%). Ze gaan wel vaker op patiëntenbezoek in het ziekenhuis: vorig jaar gebeurde dat bijna 50.000 keer, tegenover maar 17.000 keer in 2002. En uiteraard genereerde ook het GMD heel wat extra huisartsenwerk. Werd het GMD-honorarium in 2002 iets meer dan 2 miljoen keer gefactureerd, tien jaar later is dat bijna verdubbeld tot 3,8 miljoen. Ook het aantal 'administratieve verlengingen' is sinds 2004 al meer dan verdubbeld. En het vorig jaar ingevoerde GMD-plus werd meteen al 160.000 keer aangerekend. Ook de weerslag van het 'experiment permanentie en beschikbaarheid' valt niet te onderschatten. Het gebruik van dit nummer is verdrievoudigd: huisartsen halen hier nu zowat 3,9 miljoen prestaties uit.Kijk je naar het 'gecumuleerd totaal aantal prestaties' dan zie je dat die over tien jaar stegen met ruim 11% tot 56 miljoen verstrekkingen. Het Riziv berekent ook de 'gecumuleerde uitgaven', zeg maar het huisartsenbudget. Dat steeg van 671,42 miljoen euro in 2002 tot 1,129 miljard euro tien jaar later: een toename van 68,2%.