...

De minister van Volksgezondheid maakte in de Commissie Volksgezondheid een stand van zaken van de proefprojecten rond ziekenhuisfinanciering. Ze kreeg daartoe een vraag van volksvertegenwoordigers Yoleen Van Camp (NV-A) en Nathalie Muyle (CD&V).Gevarieerde thema'sOp 6 september waren 219 mails binnengekomen met voorstellen voor thema's - als reactie op de oproep die de minister daarvoor had gelanceerd. De mails kwamen uit ziekenhuizen (directies, artsen, verpleegkundigen...) maar ook uit de eerste lijn (huisartsen, apothekers,...) en uit de thuiszorg en ouderenzorg. Ze bevatten in totaal 470 voorstellen.De voorstellen gaan over nieuwe behandelingsvormen in ziekenhuizen en samenwerking tussen ziekenhuizen, maar er zijn ook heel wat voorstellen over complexe thuiszorg, residentiële zorg (bijvoorbeeld voor zorghotels), ambulante zorg vanuit het ziekenhuis (dagziekenhuis, telemonitoring,...). De voorstellen worden nog geïnventariseerd, en een selectie zal worden gemaakt. De komende maanden zal minister Maggie De Block een aantal oproepen voor deelname lanceren, "niet allemaal op hetzelfde ogenblik".Bevallen met kort verblijfDe proefprojecten rond het thema 'bevallen met kort ziekenhuisverblijf' kunnen begin 2016 starten. Wie zich kandidaat had gesteld ontving deze maand een rekenmodel. Daarmee konden ze uitrekenen welk budget ze zouden ontvangen. Vandaag of morgen moeten deze kandidaten dan wel definitief bevestigen of ze effectief deelnemen.Deze projecten hebben een looptijd van twee jaar, eventueel met een jaar verlenging.Om de uitkomst van proefprojecten te beoordelen worden vooraf criteria vastgelegd. Een set van criteria leggen de deelnemers zelf vast overeenkomstig de doelstellingen van het project. Een andere set brengt de overheid aan.