...

Sinds de invoering van de meldingsplicht voor bof op 16 juni, kreeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 427 nieuwe meldingen. Dat bracht het totale aantal meldingen van bof in Vlaanderen voor de eerste helft van 2012 op 937 gevallen.De meeste nieuwe meldingen komen uit Oost-Vlaanderen, namelijk 144 gevallen. Het was aan faculteit geneeskunde van UGent dat de bofuitbraak zich het eerst manifesteerde.De meest getroffen leeftijdsgroep is die van jongvolwassenen tussen 20 en 24 jaar oud (132/427).Voor de zomermaanden verwacht men een 'stabilisering' van het aantal nieuwe meldingen. De hamvraag is of met de aanvang van het nieuwe school- en academiejaar zich een nieuwe piek zal voordoen.U kunt bij uw patiënten steeds nagaan of ze wel alle inhaalvaccins hebben gekregen. Wie op reis gaat naar Frankrijk, heeft misschien belang bij een herhaling van het MBR-vaccin. Joris Moonens van de VGAZ wijst op het opduiken van gevallen van mazelen in dat land.