...

Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Open VLD-senatrice Nele Lijnen.De Belgische navelstrengbloedbanken maken deel uit van een internationaal netwerk. In de periode 2008-2012 werd in ons land 16 keer navelstrengbloed gebruikt. Tijdens de jaren 2011-2012 kwam dit bloed drie keer uit Belgische bloedbanken en vier keer uit buitenlandse. Pas sinds de invoering van een nationaal register in ons land in 2011 kan het onderscheid tussen binnen- en buitenlands bloed worden gemaakt.Sinds 2009 ontvangen 13 ziekenhuizen in ons land in het kader van het Kankerplan van de overheid een financiering voor hun stamcelbanken. Een bijkomende financiering werd voorzien voor het beheer van een navelstrengbloedbank in vijf van de 13 ziekenhuizen. Het totale budget voor deze maatregel bedraagt 3,3 miljoen euro op jaarbasis. "In deze fase is er geen reden om de financiering voor deze activiteit te verhogen, maar men moet uiteraard aandachtig blijven", aldus Onkelinx.