...

Op tien jaar tijd steeg het aantal consultaties bij specialisten met 4,5 miljoen tot afgerond 27,5 miljoen, een stijging met bijna 20%. In vergelijking met 2002 geeft het Riziv nu 87% meer uit aan raadplegingen bij specialisten.In 2010 noteerde het Riziv nog een kleine terugval in het aantal specialistenprestaties. Dat was maar een tijdelijk fenomeen want een jaar later geven de Rizivstatistieken andermaal een stijging aan, dit keer met 3,1%. Allen samen factureerden de Belgische artsen-specialisten vorig jaar 27,53 miljoen verstrekkingen aan het Riziv*. Dat is zonder de ruim 2 miljoen patiëntencontacten op de spoeddiensten gerekend.Evolutie op tien jaarDankzij de nieuwe Riziv-audit is het mogelijk om op een periode van tien jaar terug te blikken. In de tijdsspanne van 2002 tot 2011 kwamen er 4.501.488 raadplegingen door specialisten bij, een toename met 19,5%. De trend is het sterkst bij de cardiologen (+56%). Bij andere specialisten, zoals oncologen, dermatologen, neurologen en psychiaters schommelt de stijging rond de 20%. Kinderartsen gingen er in dezelfde tijdsspanne 8% op vooruit. Specialisten inwendige geneeskunde leverden dan weer 37% minder prestaties, een daling die vooral toe te schrijven is aan de uitholling van het specialisme door afsplitsing en erkenning van nieuwe subspecialismen. Naast de evolutie van de aantallen, geeft de audit ook inzicht in de evolutie van de uitgaven. Uit de tabellen valt af te lezen dat de uitgaven voor specialistenraadplegingen er met 7,1% op vooruit gingen vorig jaar. In 2002 spendeerde het Riziv iets meer dan 310,7 miljoen euro aan raadplegingen door specialisten. Tien jaar later is dat opgelopen tot 580,9 miljoen euro (exclusief urgentiegeneeskunde). Een stijging met 86,9%. HuisartsenprestatiesEerder publiceerde Artsenkrant ook al het overzicht van de prestaties bij huisartsen. In 2011 ontvingen de Belgische huisartsen 32,1 miljoen patiënten in hun spreekkamer. Daarnaast gingen ze ook 13,6 miljoen keer op huisbezoek. Over een periode van tien jaar gingen er 5,5 miljoen huisbezoeken verloren en kwamen er 4 miljoen raadplegingen bij. De uitgaven voor huisartsenprestaties stegen van 671,42 miljoen in 2002 tot 1,129 miljard in 2011: een stijging met 68,2%.