...

Op kop binnen deze groep staan radiologen, chirurgen, orthopedisten, cardiologen, anesthesisten-reanimatoren, urologen, gynaecologen-obstetrici en neurochirurgen. Opvallend is dat 37% van deze artsen geen toestemming hebben gekregen van het Federale agentschap voor nucleaire controle. Wat betekent dat ze misschien nooit de vereiste opleiding radioprotectie hebben gevolgd en dus niet aan de wettelijke verplichtingen daaromtrent voldoen.