...

In de vermelde periode werden 163 artsen tijdelijk geschorst door de Orde. De gemiddelde duur van de tijdelijke schrapping bedroeg 68 dagen. 37 artsen werden geschrapt van de lijst. De Provinciale Geneeskundige Commissies trokken twaalf keer tijdelijk en zes keer definitief een visum in. Dat visum geeft aan dat een diploma geldig is.Eens de sancties uitgesproken zijn door de Orde of de Provinciale Geneeskundige Commissie, wordt de FOD Volksgezondheid op de hoogte gebracht en de informatie kenbaar gemaakt aan betrokken partijen. "De lijst van erkende geneesheren wordt gepubliceerd op de site van de FOD Volksgezondheid. Omwille van de privacy van de geschorste of geschrapte artsen ben ik niet echt gewonnen voor een negatieve of zwarte lijst", aldus Onkelinx.