...

Zestien Brusselse rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), zowel in de openbare als in de private sector, zien samen 215 klassieke rusthuisbedden omgezet naar RVT-bedden. In juli van dit jaar komen er daar nog eens 15 bij. Een hele vooruitgang voor de inwoners, die daardoor kunnen rekenen op een betere omkadering.Onze hoofdstad krijgt er 215 nieuwe Rust- en Verzorgingsbedden (RVT-bedden) bij. Daarover hebben de Brusselse ministers Guy Vanhengel en Benoît Cerexhe begin deze week een besluit ondertekend. De bedden zijn verdeeld over zestien rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), zowel uit de private als uit de publieke sector. Later dit jaar, in juli, krijgt de GGC er nog eens 15 RVT-bedden bij.Volledig nieuw zijn de RVT-bedden niet, het gaat om een omzetting van klassieke rusthuisbedden naar RVT-bedden. Die laatste kunnen rekenen op een betere omkadering met verplegend en verzorgend personeel, wat uiteraard in het voordeel speelt van de inwoners. De rusthuizen zelf krijgen per dag 25 euro per bed extra in vergelijking met klassieke rusthuisbedden, en kunnen dus meer personeel inzetten.Franse GemeenschapscommissieOok de COCOF (Commission communautaire française, de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor de Brusselse instellingen die tot de Franse Gemeenschap behoren) gaat klassieke bedden omzetten in RVT-bedden, 121 in het totaal. Rekening houdend met de 11 bedden waarover eerder al een akkoord bestond, krijgt Brussel er dit jaar dus 362 RVT-bedden bij. Het totaal aantal RVT-bedden loopt er zo op tot 6.245.