...

Al bijna een jaar zit Vermeylen het evaluatiecomitvoor, maar pas nu passeerde zijn benoeming dus de ministerraad. Een regering van lopende zaken straalt nu eenmaal minder daadkracht uit. Maar met de vakantieuittocht in het vooruitzicht kan kennelijk wel wat meer. Zo is ook de kogel door de kerk voor het federaal onderzoeksprogramma dat een getegreerde drugsbeleid moet ondersteunen, een punt dat minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle mocht maken. Meteen kan het werkplan 2011 tegen drugs uitgevoerd worden. Begin dit jaar al werd daartoe besloten in de federale beleidsnota drugs.Morfine versus methadonLaurette Onkelinx kon ook scoren met de verlenging van het welbekende morfine-experiment ('medische behandeling met diacetylmorfine'). Dat proefproject voor de medische behandeling van heroeverslaving wordt verdergezet. Daarvoor krijgt de Universiteit van Luik bijna 350.000 euro in de schoot geworpen. Wetenschappers vergelijken de klassieke methadonbehandeling met die van diacetylmorfine om heroeverslaving tegen te gaan.No faultIn n adem komtook de weg open te liggen naar het fonds voor medische ongevallen, een van de hoekstenen van Onkelinx' beleid. De deur werd opgengewrikt om een voorzitter, ondervoorzitter en de leden van de raad van beheer te benoemen, volgens ingewijden nochtans een heikele kwestie voor een regering van lopende zaken. Medische controle vreemdelingenJole Milquet en Melchior Wathelet draaien de kraan iets meer dicht voor vreemdelingen die in ons land verblijven om medische redenen. Buitenlanders die ernstig ziek zijn en van wie de verwijdering onaanvaardbare humanitaire gevolgen zou hebben, mogen in Belgiverblijven. Maar om misbruiken te voorkomen, moet hun medisch attest minder dan drie maanden oud zijn. De ministers krijgen ook een stevige vinger in de pap bij twijfelgevallen.