...

"Sinds de euthanasiewetgeving tien jaar geleden is goedgekeurd, zijn er 6.000 dossiers ingediend", zegt Etienne Dujardin, initiatiefnemer van de betoging. "In geen enkel van die dossiers heeft de commissie het nodig gevonden het parket in te schakelen. Er zou dus met geen enkel euthanasiedossier in de voorbije tien jaar een probleem geweest zijn. Dat is onmogelijk, het is wel duidelijk dat de controle op de euthanasiewetgeving tekortschiet."Volgens de manifestanten ligt dat aan het feit dat er binnen de commissie een tweederdemeerderheid nodig is om een dossier aan het parket over te maken. "Bovendien maken een aantal leden van de commissie, die ook lid zijn van de ADMD, van hun positie misbruik om actief te lobbyen voor euthanasie", klinkt het. "Op die manier is elke controle natuurlijk onmogelijk."Een betere controle op de bestaande euthanasiewetgeving moet volgens de betogers dan ook voorrang krijgen op een uitbreiding van die wet. "Een luidruchtige minderheid beweert dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat de wet perfect werkt", gaat Etienne Dujardin verder. "Dat is duidelijk niet het geval en het is tijd dat we ons standpunt luid laten horen."Zowat alle manifestanten droegen gele hesjes, naar de naam van de beweging waarin ze zich verenigd hebben, Dossards Jaunes.