Oncofreezing gaat over het afnemen en ingevroren bewaren van sperma, eicellen, testikelweefsel en weefsel van de overia voor later gebruik. Jonge patiënten kunnen hiervan gebruik maken voor ze een zware behandeling ondergaan die hun vruchtbaarheid kan aantasten, zoals chemotherapie.

Oncofreezing kost 1.300 euro, als het om eicellen gaat loopt de prijs zelfs op tot 3.400 euro. Minister De Block (Open VLD) had vier miljoen euro opzij gezet voor de volledige terugbetaling van twee groepen patiënten: personen met kanker die voor een zware behandeling staan en vrouwen die wegens een hoog risico op borst- of ovariumcarcinoom de eierstokken preventief laten wegnemen.

Door extrapolatie van de cijfers voor 2017 schat men dat over een heel jaar genomen 404 patiënten van de terugbetaling van oncofreezing gebruik zal maken. Dat laat nog ruimte op het budget van vier miljoen euro dat de minister hiervoor opzij had gezet.

De 17 centra voor reproductieve geneeskunde die de conventie met het Riziv voor oncofreezing tekenden (één centrum tekende niet) moeten voor de minister een extra inspanning leveren om patiënten en artsen (of andere zorgverleners) van dit gratis aanbod op de hoogte te brengen. De lijst met de 18 B-centra vindt u hier.

Ongeveer 10% van de patiënten die oncofreezing gebruiken zijn jonger dan 16 jaar - zij kunnen terecht in 8 centra.

Verder overweegt de minister van Volksgezondheid de uitbreiding van de volledige terugbetaling naar andere patiëntengroepen. De minister denkt daarbij aan vrouwen met een borderline ovariumtumor en patiënten die wegens een zeldzame niet-oncologische hematologische aandoening een bloedstamceltransplantatie moeten ondergaan.

Vrouw

Man

Totaal

< 16 jaar

16

14

30

= / > 16 jaar

78

195

273

Totaal

94

209

303

Oncofreezing gaat over het afnemen en ingevroren bewaren van sperma, eicellen, testikelweefsel en weefsel van de overia voor later gebruik. Jonge patiënten kunnen hiervan gebruik maken voor ze een zware behandeling ondergaan die hun vruchtbaarheid kan aantasten, zoals chemotherapie.Oncofreezing kost 1.300 euro, als het om eicellen gaat loopt de prijs zelfs op tot 3.400 euro. Minister De Block (Open VLD) had vier miljoen euro opzij gezet voor de volledige terugbetaling van twee groepen patiënten: personen met kanker die voor een zware behandeling staan en vrouwen die wegens een hoog risico op borst- of ovariumcarcinoom de eierstokken preventief laten wegnemen.Door extrapolatie van de cijfers voor 2017 schat men dat over een heel jaar genomen 404 patiënten van de terugbetaling van oncofreezing gebruik zal maken. Dat laat nog ruimte op het budget van vier miljoen euro dat de minister hiervoor opzij had gezet.De 17 centra voor reproductieve geneeskunde die de conventie met het Riziv voor oncofreezing tekenden (één centrum tekende niet) moeten voor de minister een extra inspanning leveren om patiënten en artsen (of andere zorgverleners) van dit gratis aanbod op de hoogte te brengen. De lijst met de 18 B-centra vindt u hier.Ongeveer 10% van de patiënten die oncofreezing gebruiken zijn jonger dan 16 jaar - zij kunnen terecht in 8 centra.Verder overweegt de minister van Volksgezondheid de uitbreiding van de volledige terugbetaling naar andere patiëntengroepen. De minister denkt daarbij aan vrouwen met een borderline ovariumtumor en patiënten die wegens een zeldzame niet-oncologische hematologische aandoening een bloedstamceltransplantatie moeten ondergaan.