...

In 2008 formuleerde toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink dat normale oproepen naar de huisartsenpraktijk binnen de twee minuten beantwoord moesten worden, spoedoproepen binnnen de halve minuut. Maar uit onderzoek van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg, bleek dat in 2010 meer dan 30% van de Nederlandse patiten niet tevreden was met de telefonische bereikbaarheid van hun huisarts: 40% kreeg zelfs geen gehoor bij de eerste belpoging (zie AK 2162). De LHV wil dit probleem nu aanpakken via een systeem van boetes. De vereniging diende een plan in bij de zorgverzekeraars om huisartsen die niet in orde zijn met hun spoedlijn, te beboeten. Zorgverzekeraars, die per patitendossier een variabel bedrag betalen aan de betrokken huisarts, zouden de hoogte van dat bedrag moeten laten afhangen van de werking van diens spoedlijn. Praktijken die een slechte spoedverlening aanbieden, zouden zo geld mislopen. Wie wel in orde is, zou meer krijgen. "Straffen is geen oplossing"Of het zover komt, is bijlange nog niet zeker. Dokter Anton Maes, bestuurslid van Stichting de Vrije Huisarts, erkent het probleem maar stelt dat straffen geen oplossing is. "De laatste tien jaar is het aantal telefonische contacten tussen patit en praktijk fel gestegen terwijl de aanpak van dit telefonisch verkeer dezelfde bleef. Daarom moeten we de moeilijkheden nu eindelijk inventariseren en analyseren."Maes stelt voor dat de twee toezichthouders, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een business case opstellen in samenwerking met de zorgsector. "Zo kunnen we de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals extra mankracht en geavanceerde telecommiddelen, berekenen, vastleggen en toetsen aan de realiteit. Met politieke wil kan het resultaat daarvan binnen de vier maanden in elke praktijk ingevoerd worden."