...

Volgens de laatste cijfers van het Riziv, die dateren van 2022, kregen 171.280 mensen die lijden aan centraal slaapapneusyndroom (CSAS) een vergoeding om hun aandoening te behandelen. Dat zijn er 30 procent meer dan vijf jaar geleden.Er zijn een aantal oorzaken voor die stijging van het aantal behandelde gevallen van slaapapneu, schrijft Le Soir. Een deel is toe te schrijven aan een groter bewustzijn bij artsen. Daarnaast leidt een zittende levensstijl tot meer obesitas, wat het risico op CSAS verhoogt. Dat geldt ook voor alcohol- en tabaksgebruik.Tongzenuw­stimulatorBij de zwaarst getroffen patiënten wordt beademing aangeboden via CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), een masker verbonden met een toestel dat lucht onder verhoogde druk toedient, zodat de bovenste luchtwegen openblijven. Sinds april 2023 betaalt het Riziv ook de tongzenuw­stimulator terug, een innovatieve behandeling. "CPAP is 100 procent doeltreffend, maar 20 tot 30 procent van de patiënten verdraagt het apparaat niet om te slapen", zegt prof. Philippe Rombaux van de dienst otorhinolaryngologie van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lukas (UCL) in Le Soir. "Nu kunnen we hen een techniek aanbieden waarbij elektroden op een zenuw in de tong worden geplaatst".