...

Van de 4.096 ingeschreven kandidaten legden 3.746 het volledige examen af. Dat zijn er minder dan bij de eerste sessie in juli (5.580 ingeschreven tegenover 4.886 die het examen aflegden), maar meer dan in augustus vorig jaar (3.764 tegenover 3.331).Net als in juli namen bijna dubbel zoveel meisjes dan jongens deel (2.454 tegenover 1.292).Een week voor de start van het nieuwe schooljaar, waagden 761 vijfdejaarsstudenten hun kans. Dat zijn er iets meer dan in juli, toen er 741 deelnamen. Net als vorige maand 'proefden' ook ditmaal 3 vierdejaars al eens van het ingangsexamen.Voor het eerste examen waren 519 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op een slaagpercentage van 10,6%. De resultaten van de tweede sessie worden op dinsdag 1 september bekend gemaakt. Dan weten we hoeveel studenten dit jaar hun studie geneeskunde in Vlaanderen zullen aanvangen.