...

Elektronisch voorschrijven is momenteel in voege in 27 ziekenhuizen en nog eens zeven testinstellingen. De arts maakt er een elektronisch voorschrift op ter attentie van de ziekenhuisapotheek. Het voorschrift wordt gecrypteerd verstuurd, onder de vorm van een unieke cijfercode zonder logische betekenis. Als het voorschrift achteraf nog gewijzigd wordt, krijgt het meteen een nieuwe code mee."Om de vijf minuten worden de cijfercodes verzameld binnen de zogenaamde TimeStampBag", legt men bij eHealth uit. "Dat pakketje wordt naar onze dienst 'Timestamping' gestuurd die er een precieze datum en uur opplakt. Dan gaat de package terug naar het archief van het ziekenhuis. Het eHealth-platform bewaart een kopie van de package en van de datering."eHealth levert bewijsMet andere woorden: eHealth levert het bewijs dat de elektronische voorschriften aangemaakt zijn op een welbepaalde datum en uur, maar heeft geen zicht op de inhoud ervan, want die is gecodeerd. Bij een controle wordt de code vergeleken met de versie die eHealth bewaart. Als de codes identiek zijn, werd het voorschrift niet gewijzigd.Hoe kan een ziekenhuis de datering van de elektronische voorschriften gebruiken? "Een ziekenhuis dat van dit instrument gebruik wil maken, moet een interface (laten) installeren om de elektronische voorschriften te genereren en te crypteren. Die interface moet ook aansluiten op het eHealth-platform voor de transmissie van de 'TimeStampBags'."