...

De covidcrisis heeft de regelmaat van dit jaarlijkse evenement overhoop gehaald. Het colloquium zoals de traditie wil in mei organiseren, was vorig jaar uiteraard niet mogelijk. Er werd een virtueel evenement georga- niseerd in oktober. Dit jaar vindt het colloquium weer live plaats op de gebruikelijke locatie in Affligem (De Montil), opnieuw in het najaar. Ook virtuele deelname blijft trouwens mogelijk. De dagindeling van het colloquium verloopt volgens het vertrouwde patroon. De start bestaat uit een plenaire sessie met prominente sprekers. Vervolgens moet je kiezen tussen parallelsessies gericht op specifieke thema's. Tijdens de plenaire sessie komt e-Health-baas Frank Robben een update brengen over het actieplan e-Gezondheid: wat hebben we geleerd uit de covidcrisis? Welke accenten worden er de komende drie jaar gelegd? Minister Wouter Beke schetst het huidige ICT-landschap in de Vlaamse gezondheidszorg: hoe ziet de Vlaamse overheid de digitale onder- steuning? Tussenin komt Karlien Hollanders als 'patient expert' de er- varingen en verwachtingen van patiënten met gezondheids-ICT toelichten. Vervolgens heb je vijf parallelsessies in het laatste stuk van de voormiddag en negen parallelsessies in de namiddag. Thema's zijn de digitalisering van de zorg, het (ziekenhuis)-EPD, cybersecurity, cloudplatformen (en 5G), tracking & tracing, trends in IT (zoals SSO en AI) ... In de namiddag zijn er afzonderlijke sessies voor de eerste lijn, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg. Je kunt de laatste drie thema's ook als 'dagprogramma' kiezen, naast dagprogramma's voor cybersecurity, EPD, technologieën, management, logistieke ondersteuning. De sessie voor de eerste lijn gaan onder meer over de toekomst van Vitalink, over een gedeeld patiëntendossier (Nexuz-health) en toepassingsmogelijkheden van smart glass. De sessie over geestelijke gezondheidszorg omvatten de Belrai in de GGZ, geneesmiddelenrobotisering en de voorstelling van een digitaal door- verwijzigingsplatform (Zipster). Voor het EPD gaat het in de voormiddag over 'best-of-breed-oplossingen' en in de namiddag moet je met twee zijn om alles te volgen: je hebt sessies die meer over connectiviteit gaan, en andere over het gebruik van AI en de kwaliteit van data. Wie aan het dagprogramma nog niet genoeg heeft, kan vanaf 18 uur ook het avondsymposium van Voka Health Community bijwonen. Dokter Dirk De Wolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid trekt er lessen uit de aanpak van de pandemie, en een aantal sprekers belichtten de 'best practices' uit het coronatijdperk.