Het zijn geen evidente tijden voor onze jongeren. Het ergste van de pandemie lijkt achter de rug, maar deze gezondheidscrisis had én heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de jeugd. Alsof dat nog niet erg genoeg was, oogt de toekomst onzeker.

De klimaatsverandering roept alle hens aan dek, de crisis in Oekraïne en de internationale spanningen zorgen voor grote bezorgdheid, het energievraagstuk stelt ons voor belangrijke keuzes.

De institutionele complexiteit van ons land maakt deze uitdagingen bovendien nog wat groter, met het risico dat een debat over een nieuwe staatshervorming ons opnieuw afleidt van de echte problemen in onze samenleving.

2022 aanduiden als het Europese jaar van de jeugd is dan ook een uitstekende beslissing van Europa. Een op 6 mensen in de EU is tussen 15 en 29 jaar.

Zoals Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd hierover zei: "Wij begrijpen allemaal hoe belangrijk het is jongeren in het zonnetje te zetten en hun veerkracht te vieren na twee zeer moeilijke jaren."

Op Europees en nationaal niveau worden talloze evenementen georganiseerd om met hen in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de discussies over onze/hun toekomst.

2022 aanduiden als het Europese jaar van de jeugd is dan ook een uitstekende beslissing van Europa.

Het is belangrijk dat de jongeren ook binnen ons gezondheidszorgbeleid bijzondere aandacht krijgen. In 2021 focusten de Onafhankelijke Ziekenfondsen al op de mentale gezondheid van de jongeren.

Uit een enquête bij 1.000 jongeren bleek niet enkel dat er een grote nood is aan psychologische hulp, maar dat er ook nog heel wat drempels bestaan. 35% van de jongeren die aangaven psychische problemen te hebben, geeft toe het moeilijk te vinden om (professionele) hulp te vragen. Er werden ondertussen stappen gezet in het beleid, maar de uitdagingen blijven groot.

Er moet ook volop ingezet worden op meer preventie en gezondheidspromotie om de gezondheid en levensstijl van onze jongeren te verbeteren. Zo worstelt 17% van de 15-jarigen met overgewicht en obesitas en meldt 40% van de Belgische 15-jarigen regelmatig gezondheidsklachten volgens de OESO.

Nog volgens de OESO rookt 15,4% van de jongeren dagelijks, behoren fruit en groenten bij meer dan 34% van de 15-jarigen niet tot de dagelijkse voeding en geeft slechts 14,5% van deze groep aan dagelijks een uur aan een fysische activiteit te doen.

De impact van milieuvervuiling en klimaatsverandering op onze gezondheid blijft groot, ondanks positieve maatregelen zoals lage emissiezones (LEZ) in steden.

Bovendien is de gezondheid van jongeren daarbij kwetsbaarder. Denken we maar aan PFOS dat als hormoonverstoorder een negatieve invloed kan hebben op de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren.

Er moet ook volop ingezet worden op meer preventie en gezondheidspromotie om de gezondheid en levensstijl van onze jongeren te verbeteren

En laten we het ook hebben over solidariteit, een belangrijk fundament voor onze sociale bescherming en sociale zekerheid. Het is essentieel om de toekomstige generaties te sensibiliseren over het belang hiervan. In tijden van budgettaire krapte en mogelijke staatshervormingen komen er belangrijke jaren aan voor onze ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het is van groot belang dat de solidariteit tussen de gezonde en de zieke, tussen jong en oud, verder gepromoot en beschermd wordt.

De volwassenen van vandaag moeten van hun kant waken over de duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem, en ervoor zorgen dat toekomstige generaties op dezelfde manier sociale bescherming genieten als wij vandaag.

Binnen enkele jaren zijn het verkiezingen, vele jongeren zullen daarbij hun stem laten horen. In 2022 zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen dan ook bijzondere aandacht besteden aan de noden en de plaats van de jongeren in het gezondheidsbeleid. Want de jeugd, dat is onze toekomst.

Het zijn geen evidente tijden voor onze jongeren. Het ergste van de pandemie lijkt achter de rug, maar deze gezondheidscrisis had én heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de jeugd. Alsof dat nog niet erg genoeg was, oogt de toekomst onzeker. De klimaatsverandering roept alle hens aan dek, de crisis in Oekraïne en de internationale spanningen zorgen voor grote bezorgdheid, het energievraagstuk stelt ons voor belangrijke keuzes. De institutionele complexiteit van ons land maakt deze uitdagingen bovendien nog wat groter, met het risico dat een debat over een nieuwe staatshervorming ons opnieuw afleidt van de echte problemen in onze samenleving.2022 aanduiden als het Europese jaar van de jeugd is dan ook een uitstekende beslissing van Europa. Een op 6 mensen in de EU is tussen 15 en 29 jaar. Zoals Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd hierover zei: "Wij begrijpen allemaal hoe belangrijk het is jongeren in het zonnetje te zetten en hun veerkracht te vieren na twee zeer moeilijke jaren." Op Europees en nationaal niveau worden talloze evenementen georganiseerd om met hen in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de discussies over onze/hun toekomst. Het is belangrijk dat de jongeren ook binnen ons gezondheidszorgbeleid bijzondere aandacht krijgen. In 2021 focusten de Onafhankelijke Ziekenfondsen al op de mentale gezondheid van de jongeren. Uit een enquête bij 1.000 jongeren bleek niet enkel dat er een grote nood is aan psychologische hulp, maar dat er ook nog heel wat drempels bestaan. 35% van de jongeren die aangaven psychische problemen te hebben, geeft toe het moeilijk te vinden om (professionele) hulp te vragen. Er werden ondertussen stappen gezet in het beleid, maar de uitdagingen blijven groot.Er moet ook volop ingezet worden op meer preventie en gezondheidspromotie om de gezondheid en levensstijl van onze jongeren te verbeteren. Zo worstelt 17% van de 15-jarigen met overgewicht en obesitas en meldt 40% van de Belgische 15-jarigen regelmatig gezondheidsklachten volgens de OESO. Nog volgens de OESO rookt 15,4% van de jongeren dagelijks, behoren fruit en groenten bij meer dan 34% van de 15-jarigen niet tot de dagelijkse voeding en geeft slechts 14,5% van deze groep aan dagelijks een uur aan een fysische activiteit te doen. De impact van milieuvervuiling en klimaatsverandering op onze gezondheid blijft groot, ondanks positieve maatregelen zoals lage emissiezones (LEZ) in steden. Bovendien is de gezondheid van jongeren daarbij kwetsbaarder. Denken we maar aan PFOS dat als hormoonverstoorder een negatieve invloed kan hebben op de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren.En laten we het ook hebben over solidariteit, een belangrijk fundament voor onze sociale bescherming en sociale zekerheid. Het is essentieel om de toekomstige generaties te sensibiliseren over het belang hiervan. In tijden van budgettaire krapte en mogelijke staatshervormingen komen er belangrijke jaren aan voor onze ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het is van groot belang dat de solidariteit tussen de gezonde en de zieke, tussen jong en oud, verder gepromoot en beschermd wordt. De volwassenen van vandaag moeten van hun kant waken over de duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem, en ervoor zorgen dat toekomstige generaties op dezelfde manier sociale bescherming genieten als wij vandaag. Binnen enkele jaren zijn het verkiezingen, vele jongeren zullen daarbij hun stem laten horen. In 2022 zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen dan ook bijzondere aandacht besteden aan de noden en de plaats van de jongeren in het gezondheidsbeleid. Want de jeugd, dat is onze toekomst.