...

Een nota die voorlag op de NCAZ brengt de uitgaven binnen de artsenhonoraria in kaart voor het eerste trimester van 2021. De tweede coronagolf was nog niet helemaal uitgewoed - de derde kwam eraan. Voor bijna alle begrotingsposten van de artsenhonoraria zie je in deze periode een krimp van de uitgaven in vergelijking met 2020 - toen op het eind van het eerste trimester de zorg op slot ging. De honoraria voor raadplegingen bij de huisarts krompen in de periode van januari tot maart 2021 met 11,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, de bezoeken met 12,5%. De raadplegingen bij spoedartsen daalden met 25,7%. De algemene chirurgie boerde met 15,9% achteruit - om maar enkele voorbeelden te noemen. "Er is duidelijk minder zorg uitgevoerd. Op de Commissie bleek er bezorgdheid te bestaan over wat dat op termijn kan betekenen", stelt dokter Thomas Gevaert van het Kartel/ASGB. "Je gaat daar gevolgen van zien, bijvoorbeeld op het vlak van kanker." Dokter Roel Van Giel (AADM) verwacht dat er al in het volgend trimester een correctie zal volgen. "Maar is dat allemaal uitgestelde zorg? Bij die interpretatie heb ik mijn twijfels. Er is in de zorg zowel sprake van overgebruik als van ondergebruik." Niet alle zorg zou nodig geweest zijn, met andere woorden. Een uitspraak die dokter Marc Moens (Bvas) hem kwalijk neemt. "Het is al de tweede keer dat dokter Van Giel dat in de Commissie stelt - hij meent het blijkbaar. We hebben er geen problemen mee om de zorg gerichter te maken. Maar deze verontrustende cijfers gebruiken om overconsumptie aan te kaarten, is toch wel zeer ongelukkig." De volksgezondheid loopt gevaar, meent Moens. "De overheid, de ziekenfondsen, iedereen moet mensen informeren dat men klachten niet mag verwaarlozen. Met pijn in de borst ga je meteen bij de dokter."