...

Het Kenniscentrum wijst er in zijn voorwoord op dat het afgelopen jaar voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap een kolossale uitdaging betekende. Tegelijk was het een jaar van "een ongekende bereidheid om alle inspanningen op alle niveaus te bundelen voor het algemeen welzijn." In de corona-crisis deden instellingen en overheden beroep op de expertise van het KCE om "strategisch mee te denken in de voorhoede van het crisisbeheer", zo luidt het. "We moesten dus een manier vinden om dringende vragen te combineren met klassieke studies." Het gevolg was wel dat het onderzoeksprogramma van het KCE danig in de war werd gestuurd.Het Kenniscentrum voltooide met andere woorden een aantal studies en clinical trials zoals gepland maar stelde andere projecten uit naar 2021. Tegelijk startte men een nieuw onderzoeksprogramma 'covid-19' op naarmate steeds meer aanvragen van diverse overheidsinstanties en andere instellingen zich aandienden. Het jaarverslag vindt u hier: https://annualreport.kce.be/2020/PDF/NL/jaarverslag_2020.pdf