...

Tegenover 2019 daalde het aantal nieuw geboren inwoners in Vlaanderen in 2020 met 1,7%, zo blijkt uit de vrijgegeven cijfers.Sinds het begin van deze eeuw zie je tot 2010 vooral een lichte stijging - en vanaf dan dominerend een dalende trend.In 2010 bedroeg het aantal pas geborenen 71.186 - in 2020 ligt het aantal dik tien procent lager.De cijfers van Kind en Gezin verschillen van de officiële cijfers van het Rijksregister omdat ze alle baby's in Vlaanderen includeren, ongeacht het verblijfstatuut van de ouders.Ze lopen ook niet helemaal gelijk met die van het Studiecentrum voor perinatale epidemiologie. Het SPE baseert zich op de cijfers van de Vlaamse kraamklinieken. Kind en Gezin telt ook de pasgeborenen mee die buiten Vlaanderen geboren zijn maar waarvan de moeder in Vlaanderen verblijft.