...

Volgens loonberekenaar SD Worx zit het ziekteverzuim bij Belgische werknemers voor het vijfde jaar op rij in de lift. Het aantal ziektedagen per 100 werkdagen bevond zich in 2008 op 3,96 en steeg naar een record van 4,77. Dat komt voornamelijk door de langdurige afwezigheid (van een maand tot een jaar afwezigheid). Die steeg van 1,56% in 2008 tot 2,33% in 2012.Grote uitgavenpost"Er zijn verschillende oorzaken", zegt woordvoerder Dirk Van Bastelaere, "zoals een vergrijzende werknemerspopulatie, motivatieproblematieken, stress, burn-out en fysieke aandoeningen." Volgens Van Bastelaere kenmerkt onze arbeidsmarkt zich ook doordat we gemiddeld later beginnen werken en vroeger stoppen, bijvoorbeeld door brugpensionering.Het kortdurende ziekteverzuim bleef met 2,44% de laatste vijf jaar nagenoeg constant. In 2002 waren Belgische werknemers gemiddeld 43 uur kortdurend afwezig, wat tot 47 uur opliep in 2012. Dat kortdurend verzuim is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Vorig jaar gaf een bedrijf met 100 werknemers volgens SD Worx gemiddeld 88.955 euro uit aan gewaarborgde lonen. Absenteïsme komt vooral bij grotere organisaties voor. In kmo's met minder dan 20 werknemers werd vorig jaar 33 uur verzuim gemeten, tegenover 54 uur in een bedrijf met meer dan 1.000 werknemers.Meer arbeidersGekeken naar verschillen tussen sectoren of segmenten valt volgens SD Worx vooral het absenteïsme op in de gezondheidszorg, de niet-commerciële en maatschappelijke dienstverlening. Arbeiders in die klasse waren gemiddeld 72 uur afwezig, bedienden 49 uur. "Dat is een stuk hoger dan arbeiders en bedienden uit de industrie, die zich respectievelijk gemiddeld 58 en 31 uur ziek meldden", klinkt het.Nog volgens SD Worx ligt het ziekteverzuim bij arbeiders traditioneel hoger dan bij bedienden. Bij vrouwen of wie deeltijds werkt is de afwezigheidsgraad nog hoger. Goed de helft (51%) van de mannelijke voltijds werkende bedienden was vorig jaar minstens een dag afwezig. Bij de vrouwelijke voltijds werkende arbeiders liep dat op tot 69%.