...

De onderhandelaars van de zeven partijen van de toekomstige Vivaldi-coalitie zouden een miljard euro in het zorgbudget injecteren. De groeinorm van het budget zou daarmee 2,5% bedragen. De coronapandemie zit daar duidelijk voor iets tussen. Zelfs partijen die voorheen niet stonden te springen om meer middelen vrij te maken voor de zorgsector, beseffen dat het hoog tijd is om dat nu wel te doen, of dat ze zich erg onpopulair zouden maken mochten ze het niet doen. Al jaren pleiten talrijke partners voor een verhoging van de groeinorm, om zo tegemoet te komen aan de vele uitdagingen in de zorgsector. Als de toekomstige Vivaldi-regering daadwerkelijk beslist om de gezondheidszorg te herfinancieren, moet nog uitgemaakt worden waar dat geld naartoe zal vloeien. De ziekenhuizen, die tijdens de pandemie in de frontlinie stonden; de huisartsen, die een doorslaggevende rol hebben gespeeld; de verpleegkundigen - die begin deze zomer al 500 miljoen hebben gekregen voor de opwaardering van hun lonen, en nog eens 100 miljoen voor betere werkomstandigheden - of de geestelijke gezondheid,...? De toekomstige federale gezondheidsminister zal zonder twijfel keuzes moeten maken.